Hoe kunnen we een inwoner met een ondersteuningsvraag in contact brengen met een passende cliëntondersteuner?

Meer weten?
Stuur dan een e-mail naar
clientondersteuning@ggdtwente.nl

3 pijlers voor vervolg


Binnen het project Integrale Cliëntondersteuning in Twente is eerst in beeld gebracht op welke manier de gemeenten en Menzis invulling geven aan (onafhankelijke) cliëntondersteuning en welke behoeftes er leven voor de doorontwikkeling daarvan. Op basis daarvan is er gekeken wat er voor nodig is om het doel van tijdige, toegankelijke en passende cliëntondersteuning te bereiken. Er zijn 3 pijlers geformuleerd en iedere pijler is verder vormgegeven samen met inwoners, ervaringsdeskundigen, cliëntondersteuners, huisartsen, wijkteams, zorgaanbieders en andere partijen.


  1. Netwerkvorming en kennisdeling
  2. Kwaliteitscriteria en deskundigheidbevordering
  3. Bekendheid

Klik op de link voor meer informatie over de betreffende pijler.