Hoe kunnen we een inwoner met een ondersteuningsvraag in contact brengen met een passende cliëntondersteuner?

Meer weten?
Stuur dan een e-mail naar
clientondersteuning@ggdtwente.nl

Pijler 3. Bekendheid


Eén van de knelpunten ten aanzien van cliëntondersteuning is de bekendheid van cliëntondersteuning. Uit Twents onderzoek blijkt namelijk dat cliëntondersteuning onder inwoners vaak onbekend is en dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. Nu pijler 1 en 2 meer concreet zijn en cliëntondersteuning goed georganiseerd is binnen de gemeenten en het zorgkantoor, kunnen we mogelijk binnenkort starten om pijler 3, de bekendheid van cliëntondersteuning, te vergroten.