Hoe kunnen we een inwoner met een ondersteuningsvraag in contact brengen met een passende cliëntondersteuner?

Meer weten?
Stuur dan een e-mail naar
clientondersteuning@ggdtwente.nl

Pijler 1. Netwerkvorming en kennisdeling


De eerste pijler gaat over netwerkvorming en kennisdeling. Cliëntondersteuning heeft namelijk een heel erg breed netwerk, maar niet iedereen is hier zich bewust van. Daarnaast is het belangrijk om te weten welke rollen van cliëntondersteuning er zijn, welke partijen actief zijn in het brede (lokale) netwerk en wat hun rol is. Hiervoor is kennisdeling van belang.


Netwerkvorming

‘De cliëntondersteuner bestaat niet’ laat het onderzoek van XpertiseZorg zien. Veel vrijwilligers, professionals, verwijzers, vindplaatsen voeren namelijk een deel van de taken van cliëntondersteuning uit of kunnen signaleren dat er mogelijk een behoefte bestaat aan cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning heeft daarmee een heel erg breed netwerk. Voor al deze cliëntondersteuners is het denken en organiseren vanuit dit netwerk van cliëntondersteuners van belang.

Niet iedereen is zich echter bewust van dit brede netwerk. Daarom is het van belang om dit in kaart te brengen. Een aantal gemeenten werkt op dit moment aan een netwerkmodel om op lokaal niveau cliëntondersteuning in kaart te brengen. De vraag die daarin steeds terugkeert is: hoe verbinden we de integrale toegang aan cliëntondersteuning? Hiervoor moet je weten welke rollen van cliëntondersteuning er zijn, en dus welke partijen actief zijn in het brede lokale netwerk en wat hun rol is. Lees meer over cliëntondersteuning in relatie tot de (integrale) gemeentelijke toegang.

Kennisdeling

Het delen van kennis over dit netwerk is hiermee ook van belang. Vervolgens moeten hier op lokaal niveau afspraken over gemaakt worden. Er is een digitale toolbox ontwikkeld voor gemeenten en het zorgkantoor als handreiking voor de doorontwikkeling van de lokale invulling van de cliëntondersteuning. Het omvat een stappenplan voor netwerkgericht werken, maar ook handvaten/documenten om op lokaal niveau afspraken te maken over: 

Onderlinge afstemming en uitwisseling tussen de verschillende Twentse gemeenten wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Ook zullen de gemeenten, wanneer gewenst, lokaal worden ondersteund. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat inwoners met een hulpvraag tijdig in contact gebracht worden met een passende cliëntondersteuner die kwalitatief goede ondersteuning biedt.