Hoe kunnen we een inwoner met een ondersteuningsvraag in contact brengen met een passende cliëntondersteuner?

Meer weten?
Stuur dan een e-mail naar
clientondersteuning@ggdtwente.nl

Wat is cliëntondersteuning?


Iedere inwoner met een ondersteuningsvraag kan een beroep doen op cliëntondersteuning. Dat kunnen allerlei hulpvragen zijn, zoals vragen over zorg voor kinderen, mantelzorg, (zelfstandig) wonen of samenleven met iemand met een beperking, (speciaal) onderwijs, werken of geldzaken. Een cliëntondersteuner helpt de inwoner (onafhankelijk) met het vinden van de beste passende ondersteuning. Dat kan ondersteuning zijn in de vorm van een gesprekspartner, klankbord, adviseur en/of een wegwijzer om de hulpvraag te verduidelijken en de best passende ondersteuning te vinden.


Voor meer informatie over cliëntondersteuning, wat cliëntondersteuning voor u kan betekenen en waar u moet zijn voor cliëntondersteuning verwijzen we u graag door naar de landelijke website www.clientondersteuning.co.nl.

6 perspectieven bij cliëntondersteuning
Het onderwerp cliëntondersteuning kent vele betrokkenen. Iedereen heeft daarin een ander belang, perspectief en een andere rol. Binnen het project Integrale Cliëntondersteuning in Twente worden alle perspectieven bij cliëntondersteuning meegenomen.

We onderscheiden hierin 6 perspectieven:

 


Alle perspectieven zijn vertegenwoordigd in de projectgroep zij nemen hun achterban mee in het ontwikkelen van een oplossing om inwoners in contact te brengen met een passende cliëntondersteuner.