Hoe kunnen we een inwoner met een ondersteuningsvraag in contact brengen met een passende cliëntondersteuner?

Meer weten?
Stuur dan een e-mail naar
clientondersteuning@ggdtwente.nl

Webinar Integrale Cliëntondersteuning Twente - 24 juni 2020
2020-06-30Op 24 juni 2020 organiseerde de projectgroep Integrale Cliëntondersteuning Twente een webinar. Er is voor stilgestaan bij het belang van integrale cliëntondersteuning en de kwalitatieve en financiële meerwaarde daarvan. Tevens is er kort teruggeblikt op de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en de globale vervolgstappen (de 3 pijlers). Via onderstaande video kun je de webinar terugkijken.