Hoe kunnen we een inwoner met een ondersteuningsvraag in contact brengen met een passende cliëntondersteuner?

Meer weten?
Stuur dan een e-mail naar
clientondersteuning@ggdtwente.nl

Clientondersteuning in relatie tot de (integrale) gemeentelijke toegang
2021-03-10Inmiddels blijkt dat veel gemeenten zoeken naar de samenhang tussen (onafhankelijke) cliëntondersteuning en de (integrale) toegang die gemeenten organiseert. Vraag die leeft is ‘welke positie heeft cliëntondersteuning in de toegang?’.

Uitgangspunt hierbij is dat alle gemeenten in Twente de inwoner centraal stellen. De lokale toegang is overal zodanig georganiseerd dat de inwoner met een hulpvraag wordt geholpen door een professional (betaald of niet betaald) die met de inwoner mee kijkt naar de vraag van de inwoner. Er worden één of meerdere gesprekken gevoerd waarbij samen met de inwoner gekeken wordt welke oplossingen de inwoner binnen het eigen netwerk (of een uitbreiding van het eigen netwerk) kunnen helpen. Hierbij wordt gezocht naar passende voorliggende voorzieningen al dan niet in combinatie met één of meerdere maatwerkvoorzieningen.

Deze vorm van ‘naast de cliënt’ staan en zo nodig meedenken met het zoeken en aanvragen van passende oplossing(en) zien de Twentse gemeenten als een vorm van cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning betekent een, soms repeterende, afgebakende periode van (soms) intensieve ondersteuning duidelijk gericht op een specifieke vraag waarvoor een oplossing wordt gezocht. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook wijkteammedewerkers, ouderenadviseurs en huisartsen soms een vorm van cliëntondersteuning bieden en dat bovenstaande omschrijving verder gaat dan alleen de functie van onafhankelijk cliëntondersteuner. De cliëntondersteuningsrol van het geven van informatie en advies als ook die van ‘wegwijzer’ komen in de integrale toegang tot uiting. Daarbij zal de professional vanuit zijn/haar positie de onafhankelijkheid waarborgen en ‘doen wat nodig is’ voor de inwoner. Voor inwoners is het veelal belangrijk om gehoord te worden en op één plek te kunnen worden geholpen. Dit blijkt ook uit het onderzoek naar de behoefte en het aanbod van cliëntondersteuning in Twente (XpertiseZorg 2019). Vanzelfsprekend is het per gemeenten verschillend hoe zij de integrale toegang en de rol van cliëntondersteuning hierbinnen exact hebben ingericht en hoe zij dit uitvoeren.