Hoe kunnen we een inwoner met een ondersteuningsvraag in contact brengen met een passende cliëntondersteuner?

Meer weten?
Stuur dan een e-mail naar
clientondersteuning@ggdtwente.nl

Doorlopende cliëntondersteuning tussen Wmo en Wlz
2021-03-11Inwoners kunnen nu alleen cliëntondersteuning ontvangen vanuit de Wet landurige zorg (Wlz) wanneer zij een Wlz indicatie hebben. Vanuit het project ICO Twente willen de gemeenten samen met het Menzis zorgkantoor kijken hoe Wlz cliëntondersteuning al eerder kan worden ingezet in de aanloop naar een mogelijke Wlz indicatie.

Wanneer de zorgvraag van inwoners dusdanig toeneemt en complex wordt, is er soms noodzakelijk dat mensen zorg vanuit de Wet langdurige zorg gaan ontvangen. Het proces voor het aanvragen en verkrijgen van een Wlz indicatie roept soms veel vragen en onzekerheid op bij inwoners. Bijvoorbeeld hoe vraag ik een Wlz indicatie aan bij het CIZ? Moet ik verhuizen naar een zorginstelling of kan ik ook de zorg thuis blijven ontvangen? Wat betekent de Wlz indicatie voor mijn eigen bijdrage? In de huidige wetgeving en afspraken kunnen inwoners alleen cliëntondersteuning ontvangen vanuit de Wlz wanneer zij al een Wlz indicatie hebben. Vanuit het project integrale cliëntondersteuning willen de Twentse gemeenten samen met Menzis zorgkantoor kijken hoe Wlz cliëntondersteuning al eerder kan worden ingezet in de aanloop naar een mogelijke Wlz indicatie (vooruitlopend op een wetswijziging in de Wlz die hiervoor gaat plaatsvinden).

Momenteel wordt aan de hand van casuïstiek samen onderzocht wat er voor welke doelgroep mogelijk en gewenst is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ouders met een zwaar gehandicapt kind en ouderen met een grote hulpvraag die graag thuis willen blijven wonen en daar hun benodigde zorg willen ontvangen.