Hoe kunnen we een inwoner met een ondersteuningsvraag in contact brengen met een passende cliëntondersteuner?

Meer weten?
Stuur dan een e-mail naar
clientondersteuning@ggdtwente.nl

Over het project


Het project Integrale Cliëntondersteuning in Twente is een samenwerking tussen Twentse gemeenten, GGD Twente en Menzis. Samen werken we toe naar een breed bekende, toegankelijke en integrale cliëntondersteuning in Twente.


Met de levensbrede invulling van cliëntondersteuning zijn niet alleen gemeenten en zorgkantoren betrokken. Daarom worden ook wijkverpleging, schuldhulpverleningsorganisaties, jeugdgezondheidszorg en andere partijen betrokken in dit project.

In 4 stappen van vraag naar antwoord
Binnen het project integrale cliëntondersteuning in Twente zijn er verschillende fases benoemd om het doel van tijdige, toegankelijke en passende cliëntondersteuning te bereiken. Gedurende deze fases worden diverse stakeholders betrokken, zoals inwoners, ervaringsdeskundigen, cliëntondersteuners, huisartsen, wijkteams, zorgaanbieders en andere partijen.

Projectfase

Toelichting

Planning

1. Waar staan we nu?

Inventarisatie van het huidige aanbod aan cliëntondersteuning en behoefte aan cliëntondersteuning bij inwoners en professionals.
September 2019 - december 2019

2. Waar willen we staan?

In gesprek met stakeholders over het gewenste eindbeeld o.b.v. de resultaten van de inventarisatie. Oplossingen bepalen.
December 2019 - maart 2020

3. Hoe komen we daar?

Uitwerken van de oplossingen die antwoord geven op de vraag: hoe kunnen we een inwoner met een ondersteuningsvraag in contact brengen met een passende cliëntondersteuner?
Maart 2020 - november 2020

4. Implementeren van de oplossingen

Uitrollen van de oplossingen: denk aan een digitaal platform en een campagne voor het promoten van het aanbod.
November 2020 - juni 2021