Hoe kunnen we een inwoner met een ondersteuningsvraag in contact brengen met een passende cliëntondersteuner?

Meer weten?
Stuur dan een e-mail naar
clientondersteuning@ggdtwente.nl

Integrale Cliëntondersteuning in Twente


‘Hoe kunnen we een inwoners met een ondersteuningsvraag in contact brengen met een passende cliëntondersteuner?’ is de vraag waar we met het project Integrale Cliëntondersteuning in Twente een antwoord op willen vinden.


Uit Twents onderzoek blijkt dat cliëntondersteuning onder inwoners vaak onbekend is en dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. Dat is jammer, want een cliëntondersteuner kan veel betekenen voor inwoners met een ondersteuningsvraag. Hij/zij staat een inwoner bij met raad en daad, helpt de inwoner de weg te vinden naar de juiste instanties en weet wat er wel en niet mogelijk is. 

De Twentse gemeenten, GGD Twente, en zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis werken samen om toe te werken naar een breed bekende, toegankelijke en integrale cliëntondersteuning in Twente. Cliëntondersteuning die tijdig wordt gegeven, op de juiste plek, voor alle hulpvragen en door een passende ondersteuner.


Hoe gaan we dat precies doen? Wanneer doen we wat? En met wie? Lees meer over het project Integrale Cliëntondersteuning in Twente of bekijk alle informatie in een handig overzicht.